סוכרת סוג 2

ויקטוזה (לירגלוטייד) מפחית את הסיכון לאירועים קרדיו-וסקולריים בחולי סוכרת סוג 2

ויקטוזה (לירגלוטייד) הוביל לירידה בהיארעות תמותה בהשוואה לפלצבו, על גבי טיפול סטנדרטי בחולי סוכרת סוג 2 בסיכון קרדיווסקולרי גבוה; ירידה לא מובהקת נצפתה גם בשיעורי אשפוז בשל אי ספיקת לב, אוטם לבבי ושבץ מוחי לא קטלניים

26.06.2016, 12:36
סוכרת, בדיקת רמת סוכר (צילום: אילוסטרציה)

ההשפעה הקרדיווסקולרית של ויקטוזה (לירגלוטייד), אנלוג GLP-1, כטיפול נוסף בחולי סוכרת סוג 2, טרם הובהר דיו. במחקר כפול סמיות זה הקצו החוקרים חולי סוכרת סוג 2 עם סיכון קרדיווסקולרי גבוה לקבל ויקטוזה (לירגלוטייד) או פלצבו.

התוצאה המורכבת העיקרית בניתוח זמן-לאירוע היתה ההיארעות הראשונה של מוות מסיבה קרדיווסקולרית, אוטם שריר לב לא קטלני או שבץ מוחי לא קטלני. ההשערה הראשית היתה שויקטוזה (לירגלוטייד) ידגים היעדר נחיתות לעומת פלצבו בהיבט התוצאה העיקרית, עם טווח של 1.3 לגבול העליון של 95% רווח סמך מיחס הסיכונים.

סך של 9,340 חולים עברו רנדומיזציה. מעקב חציוני עמד על 3.8 שנים.
במחקר נמצאה ירידה של 13% בתוצאה המורכבת של היארעות הראשונה של מוות מסיבה קרדיווסקולרית, אוטם לבבי לא קטלני או שבץ מוחי לא קטלני בקבוצה אשר קיבלה ויקטוזה (לירגלוטייד) לעומת הפלצבו (13% 608/4,668 בקבוצת הויקטוזה (לירגלוטייד) לעומת הפלצבו (14.9% 694/4,672) - יחס סיכונים HR של 0.87, רווח סמך (CIי) 0.78-0.97, P<0.001 עבור העדר נחיתות, P=0.01 עבור עליונות).

כמו כן, נצפתה ירידה של 22% בשיעור המטופלים שנפטרו מסיבות קרדיווסקולרית בקבוצת הויקטוזה (לירגלוטייד) (219 מטופלים 4.7% לעומת בקבוצת הפלצבו 278 מטופלים 6% - HRי0.78, CIי0.66-0.93 ,P=0.007).

שיעור התמותה מכל סיבה שהיא היה נמוך יותר ב-15% בקבוצת הויקטוזה (לירגלוטייד) (381 מטופלים 8.2% לעומת 447 מטופלים 9.6% -HRי 0.85, יCIי 0.74-0.97, P=0.02). שיעורי אוטם לבבי לא קטלני, שבץ מוחי לא קטלני, אשפוז בשל אי ספיקת לב היו נמוכים יותר באופן לא מובהק בקבוצת הויקטוזה (לירגלוטייד). תופעות הלוואי הנפוצות ביותר אשר הובילה להפסקת הטיפול היו גסטרואינטסטינליות. היארעות פנקראטיטיס היתה נמוכה יותר באופן לא מובהק בקבוצת הויקטוזה (לירגלוטייד).

החוקרים סיכמו, כי בניתוח זמן-לאירוע, שיעור ההיארעות הראשונה של מוות מסיבה קרדיווסקולרית, אוטם שריר לב לא קטלני או שבץ מוחי לא קטלני בקרב חולי סוכרת סוג 2 היה נמוך יותר כאשר טופלו בויקטוזה (לירגלוטייד) לעומת פלצבו.

המחקר מומן על ידי חברת נובונורדיסק וה-NIH.

מקור:
N Engl J Med. 2016 Jun 13. [Epub ahead of print]
Liraglutide and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes.
Marso SP1, Daniels GH1, Brown-Frandsen K1, Kristensen P1, Mann JF1, Nauck MA1, Nissen SE1,Pocock S1, Poulter NR1, Ravn LS1, Steinberg WM1, Stockner M1, Zinman B1, Bergenstal RM1, Buse JB1;LEADER Steering Committee on behalf of the LEADER Trial Investigators.

נושאים קשורים:  סוכרת סוג 2,  תמותה,  שבץ מוחי,  מחקרים,  לירגלוטיד,  אוטם שריר הלב