מטפורמין

השפעת מטפורמין על מחלות לב וכלי דם

מטא-אנליזה של מחקרים אקראיים בקרב חולי סוכרת מסוג 2

07.08.2017, 12:47
מטפורמין (צילום: אילוסטרציה)

רקע ומטרת המחקר
מטפורמין הינה התרופה הפומית הנרשמת ביותר לטיפול בסוכרת סוג 2 ברחבי העולם, זאת למרות שמחקרים קודמים עוררו ספקות באשר ליעילותה בהפחתת הסיכון למחלות לב וכלי דם, הסיבוך היקר ביותר של סוכרת מסוג זה. עקב כך, מטרת מחקר זה היא לזהות ולנתח באופן אקראי את הניסויים האקראיים המדווחים על תוצאות קרדיווסקולריות, שבהן ההשפעה של המטפורמין הייתה "מבודדת" באמצעות השוואה לתזונה, סגנון חיים או פלסבו.

שיטת המחקר
בוצע חיפוש בספרות אלקטרונית של מאגרי MEDLINE ,EMBASE וספריית Cochrane. כמו כן, באמצעות חיפוש ב-MEDLINE בוצעה סקירה של רשימות הייחוס של מטא-אנליזות קודמות המתייחסות למחקרים העוסקים בטיפול במטפורמין. במטא-אנליזה נכללו תצאות מחקרים מבוקרים אקראיים של מבוגרים עם סוכרת מסוג 2 המשווים טיפול פומי במטפורמין בכל מינון ותכשיר ללא התערבות, ללא מתן פלסבו או התערבות באורח חיים ואשר דיווחו על תוצאות קרדיווסקולריות ותמותה.

תוצאות ונתונים
במחקר נכללו 10 מאמרים שדיווחו על 13 מחקרים אקראים. בכל המחקרים השתתפו סך הכל 2,079 חולי סוכרת סוג 2 שטופלו במטפורמין. ארבעה מחקרים מתוכם השוו טיפול במטפורמין לטיפול בפלסבו ואספו נתונים קרדיווסקולריים. רוב המשתתפים היו ממוצא אירופאי בגיל ממוצע של 65 שנים ומעלה הסובלים מעודף משקל/השמנת יתר ושליטה גליקמית לא מספקת. אומדני הסיכום התבססו על מספר מצומצם של אירועים: 416 מקרי אוטם שריר הלב ואירועים איסכמיים במחלות לב ב-7 מחקרים, ו-111 אירועים של שבץ ב-4 מחקרים.

כל התוצאות, למעט לאירועי שבץ, נטו לטובת טיפול במטפורמין, עם הטרוגניות מוגבלת בין המחקרים, אך ללא מובהקות סטטיסטית.

מידת ההשפעה (RR Haenzel–Mantel) הייתה: תמותה מכל סיבה 0.96 (רווח בר סמך של 95%: 0.84-1.09), תמותה קרדיווסקולרית 0.97 (רווח בר סמך של 95%: 0.80-1.16) אירועי אוטם שריר הלב 0.89 (רווח בר סמך של 95%: 0.75-1.06) אירועי שבץ 1.04 (רווח בר סמך של 95%: 0.73-1.48)
מחלות כלי דם פריפריים 0.81 (רווח בר סמך של 95%: 0.50-1.31).

סיכום ומסקנות
עדיין קיימת אי ודאות לגבי השאלה האם מטפורמין מפחית את הסיכון למחלות לב וכלי דם בקרב חולים בסוכרת מסוג 2, וזאת בעיקר בשל היעדר ראיות מספקות. בנוסף לא נצפה שמחקרים המתמקדים בתוצאות קרדיווסקולרית ומשווים טיפול במטפורמין לפלסבו בקרב חולי סוכרת סוג 2 יערכו בקרוב. בשונה מגישת מחקרים אלו, קיימות מספר גישות לצמצום אי-הוודאות והן: שימוש ברשומות רפואיות אלקטרוניות בהערכות רפואיות לטווח ארוך, הכללת מטפורמין במחקרים פקטוריאליים, פרסום הנתונים הקרדיו-וסקולאריים באירועים חריגים במחקרי מטפורמין ועריכת מחקר המתמקד בהשפעה הקרדיו-וסקולרית של מטפורמין בקרב אנשים ללא סוכרת.

מקור: 

Impact of metformin on cardiovascular disease: a meta-analysis of randomised trials among people with type 2 diabetes

ערכה: ד״ר שיר מן

נושאים קשורים:  מטפורמין,  מחלות כלי דם,  מחלות לב,  מחקרים
תגובות
16.08.2017, 00:52

אכן כך: הטיפול השכיח ביותר לסוכרת - מטפורמין - עדיין לא הוכח כמועיל במניעת סיבוכי סוכרת או תמותה. (ומה שמטריד עוד - רוב הטיפולים התרופתיים האחרים לסוכרת מזיקים אף יותר.) הגיע הזמן להכות על חטא שחטאנו: הטיפול בסוכרת סוג 2 הוא: תזונה נכונה, מניעת התיבשות וסילוק מזהמים.

אנונימי/ת
16.08.2017, 08:46

שכחת לציין פעילות גופנית