סוכרת מסוג 2

מחקר ישראלי: הקשר שבין התמדה בטיפול עם Liraglutide (ויקטוזה) לאיזון גליקמי ומשקל הגוף בחולי סוכרת מסוג 2

מחקר ישראלי, המבוסס על ניתוח מאגר נתונים בצורה רטרוספקטיבית, השווה בין התוצאים של חולי סוכרת מסוג 2 שטופלו עם Liraglutide (ויקטוזה) למשך שנה ומעלה, למטופלים שהפסיקו את הטיפול מוקדם יותר

18.07.2019, 11:45
בדיקת רמת סוכר בדם (אילוסטרציה)
בדיקת רמת סוכר בדם (אילוסטרציה)

במחקרים אקראיים ומבוקרים והן במחקרים תצפיתיים על המצב הקיים בפועל (Real-world studies), נמצא כי התרופה Liraglutide הביאה לתועלת באיזון רמת הסוכר בדם ומשקל הגוף, בקרב חולי סוכרת מסוג 2. עם זאת, התמדה בנטילת תרופות לסוכרת עשויה להיות מאתגרת.

מחקר זה השווה את רמות ההמוגלובין המסוכרר ותוצאים אחרים של חולי סוכרת מסוג 2 שהמשיכו טיפול עם Liraglutide מעל 12 חודשים, לאלה של מטופלים שחדלו את הטיפול מוקדם יותר, במתאר של מצב מציאותי
(Real-life setting).

מחקר רטרוספקטיבי זה כלל חולי סוכרת מסוג 2 המבוטחים ב"מכבי שירותי בריאות" והחלו טיפול עם Liraglutide בין השנים 2015-2010. השינוי בערכים הממוצעים של המוגלובין מסוכרר ומשקל הגוף מתחילת הטיפול ועד לאחר 24 חודשים הושווה בין מטופלים שטופלו עם Liraglutide למשך 12 חודשים לפחות ("המתמידים") לבין מטופלים שחדלו את הטיפול במהלך השנה הראשונה ("המפסיקים").

ההתאמה לערכי המוגלובין מסוכרר, משקלי גוף וגורמים ממסכים אפשריים נוספים בוצעה בעזרת שיטה סטטיסטית ייעודית למחקרים תצפיתיים
(1:1 Propensity score matching).

המחקר כלל 3,580 מטופלים, מתוכם 2,695 "מתמידים" ו-885 "מפסיקים". 882 מטופלים מכל קבוצה עברו התאמה. הפחתה מובהקת סטטיסטית בערכי ההמוגלובין המסוכרר (0.80%- לעומת 0.32%-, P<0.001) נצפתה בקרב "המתמידים" לעומת "המפסיקים", למרות שבקרב "המפסיקים" היה שיעור גבוה יותר של משתמשים באינסולין (70.2% לעומת 59.0%, P<0.001), וחלק יחסי גדול יותר של מטופלים שטופלו עם שלוש תרופות לפחות להפחתת הסוכר בדם (20.6% לעומת 6.2%, P<0.001).

ההפחתה הממוצעת במשקל הגוף הייתה גבוהה יותר אצל "המתמידים" לעומת "המפסיקים" (3.57 לעומת 1.25 קילוגרם, P<0.001).

החוקרים הסיקו שבמתאר מציאותי, התמדה בטיפול ב-Liraglutide (ויקטוזה) קשורה לאיזון טוב  של רמות הסוכר בדם ושל משקל הגוף.

מקור: 

Melzer-Cohen, C. et al. (2019). Diabetes Therapy. 10(2):683-696

נושאים קשורים:  סוכרת מסוג 2,  לירגלוטיד,  המוגלובין מסוכרר,  משקל גוף,  מחקרים