מחקרים

מדדים מולקולריים של רמות סוכר גבוהות מהווים גורם פרוגנוסטי שלילי באי ספיקת לב

מחקר קליני תצפיתי זה דגם חולי לב מסוגים שונים, ובחן בשיטות מעבדתיות האם וכיצד רמות של תוצרי קצה מולקולריים של רמות סוכר גבוהות והקולטן המסיס שלהם קשורים לפרוגנוזה של חולי הלב

מטרתו של מחקר זה הייתה להשוות את התנהגותם של תוצרי קצה של רמות סוכר גבוהות (Advanced glycation end productsי- AGEs) ושל הקולטן המסיס שלהם בשתי אוכלוסיות עוקבה של מטופלים - מטופלים שסבלו מאי-ספיקת לב, ומטופלים שסבלו מתסמונת כלילית חריפה.

מחקר קליני תצפיתי זה נערך במרכז בודד, ונכללו בו 102 מטופלים שסבלו מתסמונת כלילית חריפה, ו-102 מטופלים שסבלו מאי-ספיקת לב כרונית. המטופלים משתי הקבוצות הותאמו מבחינת גיל ומגדר. בעת ההכללה למחקר, תוצרי-קצה זרחניים של רמות סוכר גבוהות נמדדו בעזרת ספקטרוסקופית זהירה (Fluorescence spectroscopy) כמותנית של הנסיוב, והרמות הכוללות של הקולטן המסיס של התוצרים ושל הקולטן המופרש אנדוגנית נקבעו על ידי שיטות מעבדה המשלבות תכונות חיסוניות הקשורות לאנזים ייעודי (Enzyme-linked immunosorbent assay kits). בוצע מעקב בן 5 שנים במהלכו תועדו מקרי מוות מסיבות לבביות (נקודת סיום ראשונית), והיארעות של אוטם שריר הלב שלא גרם למוות, או אשפוז חוזר בגין אי-ספיקת לב (נקודות סיום משניות).

בקרב חולי אי-ספיקת לב נצפו מדדים גבוהים יותר של רמות סוכר גבוהות, בעוד שלא נצפו הבדלים בין שתי אוכלוסיות החולים מבחינת רמות הקולטן המסיס של תוצרי-הקצה. קשרים בין מדדים של רמות סוכר גבוהות לבין הצורות השונות של הקולטן המסיס נצפו בקרב חולי אי-ספיקת לב, אך לא אצל חולי תסמונת כלילית חריפה. הבדלים נראו בפרוגנוזה לטווח ארוך של כל אחת מקבוצות המחקר: הרמות של הקולטן המסיס שהופרש אנדוגנית היוו גורם פרוגנוסטי בלתי-תלוי למוות מסיבה לבבית או לאירועי תחלואת לב וכלי דם שלא גרמו למוות אצל חולי אי-ספיקת לב. לעומת זאת, אף אחד מהמשתנים המעבדתיים שנמדדו לא הוכח כגורם פרוגנוסטי בתסמונת כלילית חריפה.

החוקרים הסיקו שלתוצרי-קצה של רמות סוכר גבוהות ולקולטן המסיס שלהם יש תפקיד שונה באי-ספיקת לב לעומת תסמונת כלילית חריפה. כל הצורות של הקולטן המסיס היו קשורות ישירות למדדי סוכר גבוה אצל חולי אי-ספיקת לב, אך לא בתסמונת כלילית חריפה. הערך הבלתי-תלוי של צורות הקולטן המסיס לגבי כל אחת ממחלות הלב שנבדקו במחקר, נתמך על-ידי הממצא לפיו לקולטן המסיס שהופרש אנדוגנית יש ערך פרוגנוסטי שלילי ובלתי-תלוי לטווח ארוך עבור אי-ספיקת לב בלבד.

מקור: 

Paradela-Dobarro, B. et al. (2019). Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases. 29(10):1050-1060

נושאים קשורים:  מחקרים,  תִּסמונת כלילית חריפה,  תוצרי-קצה של רמות סוכר גבוהות,  אי-ספיקת לב כרונית,  פרוגנוזת לב וכלי-דם לטווח ארוך,  קולטן מסיס לתוצרי קצה של רמות סוכר גבוהות
תגובות