מחקרים

שימוש ב-N-גליקנים בפלזמה כביומרקרים לסיכון קרדיומטבולי

במחקר זה נמצא כי N-גליקנים יכולים לשפר את יכולת הניבוי של סוכרת ותחלואה קרדיווסקולרית

22.03.2020, 14:55

מצב חלבוני הפלזמה N-גליקנים בפלזמה מלמד על גליקוזילציה אנזימטית של חלבונים. במחקר נבדקה היכולת לנבא סוכרת סוג 2 ותחלואה קרדיווסקולרית. בהתבסס על מחקר EPIC, בדקו החוקרים דגימות אקראיות של 2,500 משתתפים וכן את היארעות מקרי הסוכרת סוג 2 (n=820; זמן מעקב ממוצע 6.5 שנים) ואת היארעות מקרי התחלואה הקרדיווסקולרית (n=508; משך מעקב חציוני 8.2 שנים).

החוקרים בדקו את שכיחות הימצאותן של 39 קבוצות בדגימות פלזמה באמצעות אפיון כרומטוגרפי. במסגרת המחקר נבדקה יכולת ה-N-גליקנים לנבא סוכרת סוג 2 ותחלואה קרדיווסקולרית בנפרד באמצעות טכנולוגיה של למידת מכונה, מודלים שאינם לינארים, ובניית דירוגים לניבוי. גברים ונשים נבדקו בנפרד.

תוצאות המחקר הראו שדירוג סוכרת סוג 2 באמצעות N-גליקנים ניבא בצורה טובה סיכון לסוכרת (weighted C-index 0.83, רווח בר-סמך 95%, 0.78-0.88). N-גליקנים ניבאו ברמה בינונית היארעות אירועים קרדיווסקולרים (weighted C-indices 0.66, רווח בר-סמך 95% 0.60-0.72, בגברים; 0.64, רווח בר-סמך 95% 0.55-0.73 בנשים). המידע על רמת ה-N-גליקנים דייק את יכולת הניבוי של סוכרת סוג 2 ותחלואה קרדיווסקולרית.

מסקנת החוקרים הייתה ש-N-גליקנים מסויימים אפשרו יכולת ניבוי טובה יותר של סוכרת סוג 2 ותחלואה קרדיווסקולרית בהשוואה לסמנים אחרים הנמצאים בשימוש כיום.

מקור: 

Clemens Wittenbecher et. al (2020)  Diabetes Care https://doi.org/10.2337/dc19-1507

נושאים קשורים:  מחקרים,  גליקנים,  סוכרת סוג 2,  תחלואה קרדיווסקולרית
תגובות