גלוקוז בצום

ואריאביליות גלוקוז בצום בבגרות המוקדמת והסתיידות עורקים כליליים

במחקר זה נמצא כי גידול של סטיית תקן אחת בגלוקוז בצום היה קשור להתקדמות חמורה יותר של הסתיידות עורקים כליליים

27.12.2020, 16:46

מטרת המחקר הייתה לבדוק האם ואריאביליות של רמות גלוקוז בצום באדם מסויים בגילאי הבגרות המוקדמת הייתה קשורה להתקדמות תהליך הסתיידות עורקים כליליים בבגרותו המאוחרת. במחקר נכללו 2,256 משתתפים אשר נבדקה אצלם מידת ההסתיידות בעורקים הכליליים באמצעות טומוגרפיה ממוחשבת במצבם הבסיסי (2000-2001) ועשר שנים מאוחר יותר (2010-2011).

תוצאות המחקר הראו כי גידול של סטיית תקן אחת בגלוקוז בצום היה קשור להתקדמות חמורה יותר של הסתיידות עורקים כליליים.

מסקנת החוקרים הייתה שואריאביליות גבוהה יותר של גלוקוז בצום בזמן הבגרות המוקדמת הייתה קשורה להתקדמות מהירה יותר של הסתיידות עורקים כליליים בהמשך, מה שהצביע על הערך של נתון זה בניבוי הסיכון למחלת עורקים כליליים תת-קלינית.

מקור: 

Weijing Feng et. al (2020) Diabetes Care DOI:https://doi.org/10.2337/dc20-0838

נושאים קשורים:  גלוקוז בצום,  הסתיידות עורקים,  סוכרת,  מחקרים
תגובות