מחקרים

תפקוד אוטונומי קרדיאלי בזמן פעילות גופנית אצל חולי סוכרת

במחקר זה נמצא כי על אף משך מחלה ארוך יותר של סוכרת במחקר אצל חולי סוכרת סוג 1 לעומת סוג 2, ריאקטיבציה פאראסימפתטית לא נרשמה אצל חולי סוכרת סוג 1

18.01.2021, 16:50

נוירופתיה אוטונומית קרדיאלית (CAN) הינה סיבוך של סוכרת אשר קשור לתמותה מוגברת. בהערכות בזמן מאמץ של התפקוד האוטונומי נמצא כי קיימת ירידה בריאקטיבציה פאראסימפטתית לאחר מאמץ בסוכרת סוג 2. החוקרים סברו כי ירידה זו תהיה משמעותית יותר אצל חולי סוכרת סוג 1.

במחקר השתתפו 16 חולי סוכרת סוג 1, 18 חולי סוכרת סוג 2 ו30 משתתפי קבוצת ביקורת. שני מבחני אופניים תת-מקסימליים באורך 16 דקות כל אחד התבצעו, ולאחריהם היה למשתתפים 45 דקות זמן התאוששות.  במבחן השני, אטרופין ניתן לקראת סוף הפעילות כך שההתאוששות התרחשה תחת חסימה פאראסימפטתית. אפינפרין ונוראפינאפרין בפלסמה נמדדו במנוחה, במהלך הפעילות הגופנית, ובזמן ההתאוששות.

תוצאות המחקר הראו כי לא נמצא הבדל בזמן מנוחה או בסוף פעילות גופנית בקצב הלב בין שלוש הקבוצות. השפעה פאראסימפטית על מרווחי RR בזמן ההתאוששות הייתה מועטה יותר אצל חולי הסוכרת סוג 2. אצל חולי סוכרת סוג 1 נמצאו רמות בסיסיות גובהות יותר של אפינפרין ונוראפינפרין.

החוקרים סיכמו כי על אף משך מחלה ארוך יותר של סוכרת במחקר אצל חולי סוכרת סוג 1 לעומת סוג 2, ריאקטיבציה פאראסימפתטית לא נרשמה אצל חולי סוכרת סוג 1. לעומת זאת, עלייה ברמת הקטכולמינים בפלסמה נרשמה אצל חולי סוכרת סוג 1 בהשוואה לסוג 2 ומשתתפי קבוצת הביקורת. ההבדלים בפתופיזיולוגיה של ליקויים אוטונומים בזמן פעילות גופנית בין חולי סוכרת סוג 1 לסוג 2 עשויים להשפיע על הפרוגנוזה.

מקור: 

Goldberger et. al (2020) Cardiology Journal DOI: 10.5603/CJ.a2020.0064

נושאים קשורים:  מחקרים,  נוירופתיה אוטונומית קרדיווסקולרית,  סוכרת,  מבחן מאמץ
תגובות