דלקת מפרקים שגרונית

סיכון קרדיווסקולרי ותמותה בקרב מטופלי דלקת מפרקים שגרונית

במחקר זה נמצא כי מטופלי דלקת מפרקים שגרונית מצויים בסיכון מוגבר יותר לתמותה ולתוצאים קרדיווסקולריים לעומת האוכלוסייה הכללית, אך פחות ממטופלי סוכרת

18.04.2021, 17:43

במחקר שתוצאותיו פורסמו בכתב העת Oxford Academic - Rheumatology, חוקרים השוו את הסיכון לתמותה ולמחלות קרדיווסקולריות בין מטופלי דלקת מפרקים שגרונית לבין מטופלי סוכרת והאוכלוסייה הכללית. לצורך עריכת המחקר, נערכה התאמה בין מטופלי דלקת מפרקים שגרונית ובין האוכלוסייה הכללית ביחס של 1:5, לנתונים של גיל, מין ושנת האבחנה עם המחלה. במקביל, הוכללו גם מטופלי סוכרת. סה"כ השתתפו במחקר 15,032 מטופלים עם דלקת מפרקים שגרונית, 301,246 מטופלים עם סוכרת ו-75,160 משתתפים מהאוכלוסייה הכללית.

התוצאים העיקריים שנמדדו היו אי-ספיקת לב, אוטם בשריר הלב, רה-ווסקולריזציה כלילית, שבץ, MACEי(Major Adverse Cardiovascular Events) ומוות עד 10 שנים לאחר האבחנה.

החוקרים מצאו כי למטופלי דלקת מפרקים שגרונית היה סיכון מוגבר לאי-ספיקת לב (יחס סיכון 1.51, רווח בר סמך 95%: 1.38-1.64), אוטם בשריר הלב (יחס סיכון 1.58, רווח בר סמך 95%: 1.43-1.74), התערבות מלעורית כלילית (יחס סיכון 1.44, רווח בר סמך 95%: 1.27-1.62), ניתוח מעקפים בעורקים הכליליים (יחס סיכון 1.30, רווח בר סמך 95%: 1.05-1.62) ושבץ (יחס סיכון 1.22, רווח בר סמך 95%: 1.12-1.33), בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. אולם, שיעורי התמותה ל-10 שנים מכל הסיבות היו זהים לאלה של האוכלוסייה הכללית. שיעורי מוות לבבי ו-MACE היו גבוהים יותר בקרב החולים בדלקת מפרקים שגרונית מאשר באוכלוסייה הכללית. בהשוואה לקבוצת מטופלי הסוכרת, למטופלי דלקת מפרקים שגרונית נמצא סיכון מותאם נמוך יותר לאי-ספיקת לב (יחס סיכון 0.79, רווח בר סמך 95%: 0.73, 0.85), ניתוח מעקפים בעורקים הכליליים (יחס סיכון 0.62, רווח בר סמך 95%: 0.51, 0.76) ושבץ (יחס סיכון 0.82, רווח בר סמך 95%: 0.76, 0.89), וסיכון זהה לאוטם בשריר הלב והתערבות מלעורית כלילית. למטופלי סוכרת נמצא הסיכון הרב ביותר לתמותה תוך 10 שנים, מוות לבבי ו-MACE.

החוקרים סיכמו כי דלקת מפרקים שגרונית נמצאת בקשר עם סיכון מוגבר יותר לאי-ספיקת לב, אוטם בשריר הלב, שבץ ורה-ווסקולריזציה כלילית, בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. אולם, בקרב מטופלי סוכרת קיים סיכון מוגבר יותר לתוצאים אשר נמדדו.

מקור: 

Løgstrup BB, Ellingsen T, Pedersen AB, et al. Rheumatology (Oxford). 2021;60(3):1400-1409. doi:10.1093/rheumatology/keaa374

נושאים קשורים:  דלקת מפרקים שגרונית,  סוכרת,  מחקרים,  מחלה קרדיווסקולרית
תגובות