אי ספיקת לב

לב מרגיש תמיד: תפקוד דיאסטולי לקוי בקרב מטופלים עם סוכרת מסוג 2 א-תסמינית חדשה

במאמר זה מוצג מחקר הבוחן את הקשר שבין סוכרת מסוג 2 לתפקוד הלבבי, שמתוצאותיו עולה כי גם בקרב מטופלים עם סוכרת חדשה וא-תסמינית ישנה שכיחות גבוהה של פגיעה בתפקוד הלבבי

אוטם לבבי
אוטם לבבי

בקרה גליקמית ירודה נמצאת בקשר עם סיכון גבוה לפיתוח אי ספיקה לבבית בקרב מטופלים חולי סוכרת.

בכתב העת The Egyptian Journal of Internal Medicine פורסם מחקר חתך שמטרתו לחקור את השכיחות של תפקוד לקוי סיסטולי ודיאסטולי של חדר הלב השמאלי בקרב מטופלים א-תסמיניים עם אבחנה חדשה של סוכרת מסוג 2. במחקר נכללו מטופלים מגיל 30-60 שנים, עם אבחנה חדשה של סוכרת מסוג 2 מהשנה האחרונה; כל המטופלים היו בעלי ערכי לחץ-דם תקינים וללא תסמינים קליניים, והיו במעקב במרפאות החוץ של יחידה אנדוקרינית של בית חולים אוניברסיטאי בין מרץ 2016 ויוני 2017. במחקר הוערכו מאפינים דמוגרפיים, גורמי סיכון קליניים ויחס מותניים-ירך (WHR). לצורך ניתוח מעבדתי נלקחו דגימות דם מהמטופלים. לצורך הערכת התפקוד הסיסטולי והדיאסטולי עברו הנבדקים בדיקת אקו לב מפורטת.

במחקר נכללו 100 מטופלים. ל-61% היה תפקוד דיאסטולי לקוי עם מקטע פליטה (EF) שמור. תפקוד דיאסטולי שמאלי לקוי (LVDD) היה שכיח יותר בקרב מטופלים חולי סוכרת עם ערכי המוגלובין מסוכרר  (HbA1c) של 8.1 ומעלה (75%). בקרב מטופלים עם LVDD נצפתה דיסליפידמיה משמעותית בהשוואה למטופלים ללא LVDD. ניתוח רגרסיה לוגיסטית רב-משתנים הראה כי יחס מותניים-ירך וערכי המוגלובין מסוכרר הם הגורמים המנבאים היחידים של תפקוד דיאסטולי לקוי בקרב מטופלים עם אבחנה חדשה של סוכרת. עקומת קפלן-מאייר הראתה מתאם מובהק בין היארעות של תפקוד דיאסטולי לקוי לבין משך התחלואה בסוכרת, עם היארעות גבוהה יותר בקרב מטופלים עם ערכי המוגלובין מסוכרר של 8.1 ומעלה.

לסיכום, תפקוד דיאסטולי לקוי שכיח ביותר בקרב מטופלים עם אבחנה חדשה של סוכרת,  והוא נמצא במתאם חיובי עם ערכי המוגלובין מסוכרר, השמנת יתר, דיסליפידמיה ומשך התחלואה בסוכרת.

מקור: 

Hassan Ayman , K. M. et al. The Egyptian Journal of Internal Medicine 33, 8 (2021). https://doi.org/10.1186/s43162-021-00037-0

נושאים קשורים:  אי ספיקת לב,  סוכרת סוג 2,  דיסליפדמיה,  המוגלובין מסוכרר,  השמנת יתר,  מחקרים
תגובות