אורח חיים

תכנית דו-שנתית לשינוי אורחות חיים והשפעתה על גורמי סיכון קרדיו-מטבוליים

ניתן לשפר מדדי בריאות קרדיו-מטבוליים באמצעות תכנית מובנית ומוכוונת של התערבויות אינטנסיביות באורחות החיים, המועברת על ידי מאמני בריאות מקצועיים במסגרת מרכזי טיפול ראשוני

08.06.2021, 13:46
רפואת אורחות חיים. אילוסטרציה

התערבויות אינטנסיביות באורח החיים (ILIs) נחשבות כקו-ראשון בגישה לטיפול יעיל בהשמנת יתר ולניהול גורמי סיכון קרדיו-מטבוליים נלווים. היות ורק למעטים ישנה גישה ל-ILIs במרכזי בריאות אקדמיים, על מרכזי הטיפול הראשוניים ליישם גישות דומות להשגת השפעה משמעותית על ההימצאות של השמנת יתר ומחלות קרדיו-מטבוליות. נכון למועד זה, טיפול בהשמנת יתר המבוסס שינוי אורחות חיים במסגרת מרכזי טיפול ראשוניים הינו מוגבל.

במחקר שתוצאותיו פורסמו בכתב העת Circulation, חוקרים בחנו את היעילות של ILIs מעשיות למטרת ירידה במשקל ושיפור בגורמי סיכון קרדיו-מטבוליים על פני משך של למעלה מ-24 חודשים, שניתנו במסגרת טיפול ראשוני באוכלוסיה עם גיוון אתני, בעלת הכנסה נמוכה ועם השמנת יתר. מחקר PROPELי(Promoting Successful Weight Loss in Primary Care in Louisiana) הקצה אקראית 18 מרפאות באופן שווה, לטיפול סטנדרטי או ל-ILI, מתוכם נרשמו למחקר 803 מבוגרים (351 בקבוצת הטפול הסטנדרטי, 452 בקבוצת ה-ILI,י67% שחורים, 84% נשים) עם השמנת יתר. קבוצת הטיפול הסטנדרטי המשיכה לקבל את הטיפול הראשוני המקובל. קבוצת ה-ILI טופלה באמצעות תכנית מיוחדת ואינטנסיבית למשך 24 חודשים, המבוססת על שינוי אורחות חיים, שהוטמעה במסגרת המרפאה והועברה על ידי מאמני בריאות במפגשים שבועיים תחילה, ולאחר מכן במפגשים על בסיס חודשי בין חודשים 7-24.

החוקרים מצאו כי המשתתפים בקבוצת ה-ILI ירדו יותר במשקל באופן מובהק על פני תקופה של 24 חודשים, בהשוואה עם קבוצת הטיפול הסטנדרטי (הבדל ממוצע -4.5%, רווח בר סמך 95% -5.93 עד -3.10 ; p<0.01). ערך הגלוקוז בצום ירד יותר בקבוצת ה-ILI בהשוואה עם קבוצת הטיפול הסטנדרטי לאחר 12 חודשים (הבדל ממוצע -7.1 מ"ג/ד"ל, רווח בר סמך 95% -12 עד -2.1 ; p<0.01), אך לא לאחר 24 חודשים (הבדל ממוצע -0.8 מ"ג/ד"ל, רווח בר סמך 95% -6.2 עד 4.6 ; p<0.76). עלייה גבוהה יותר בערך הכולסטרול מסוג HDLי(high-density lipoprotein cholesterol) נרשמה בקרב קבוצת ה-ILI בשתי נקודות הזמן (ממוצע הבדלים ב-24 חודשים, 4.6 מ"ג/ד"ל, רווח בר סמך 95% 2.9-6.3; p<0.01). יחס Total:HDL ומדד חומרת תסמונת מטבולית (z score) נמצאו נמוכים יותר בקבוצת ה-ILI מאשר בקבוצת הטיפול הסטנדרטי בשתי נקודות הזמן, עם ממוצע הבדלים של שינוי מובהק בערך של -0.31 (רווח בר סמך 95% -0.47 עד -0.14 ; p<0.01) ו- -0.21 (רווח בר סמך 95% -0.36 עד -0.06; p=0.01) לאחר 24 חודשים, בהתאמה. לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות באף אחת מנקודות הזמן, בבחינת שינויים בסך הכולסטרול, כולסטרול מסוג LDHי(low-density lipoprotein cholesterol), טריגליצרידים ולחץ דם.

החוקרים סיכמו כי גישה מעשית, תואמת להנחיות הלאומיות, המבוססת על התערבויות אינטנסיביות באורח החיים ומועברת על ידי מאמני בריאות מוכשרים במסגרת מרכזי טיפול ראשוני, הדגימה שיפור במדדי בריאות קרדיו-מטבוליים על פני תקופה של למעלה מ-24 חודשים.

מקור: 

Höchsmann C, Dorling JL, Martin CK, et al. Circulation. 2021;143(12):1202-1214. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.120.051328

נושאים קשורים:  אורח חיים,  טיפול ראשוני,  סיכון קרדיו-מטבולי,  השמנת יתר,  מחקרים
תגובות