מחקרים

האם מדד פיזור רוחב כדורית האדומה מהווה מדד פרוגנוסטי בחולים עם סוכרת סוג 2?

עלייה בערכי RDW קשורה לתמותה מכל סיבה, עלייה במדדי דלקת ומדדים אפופטוטיים וזה איננו מושפע מטיפול עם אלוגליפטין

כדוריות דם. אילוסטרציה

מטרת המחקר הייתה לבחון את ההקשרים הקליניים להמצאות Red Blood Cell Distribution Widthי(RDW) גבוה, המנגנון האפשרי המקשר בינו לבין ריבוי סמנים ביולוגיים בדם, והערך הפרוגנוסטי שלו בחולים עם סוכרת סוג 2 (Type 2 Diabetes-T2D) עם אירוע חדש של Acute Coronary Syndromeי(ACS).

החוקרים השתמשו במודלים על שם COX מעודכנים לפי זמן אותם החילו על נבדקים שגוייסו למחקר EXAMINEי(Examination of Cardiovascular Outcomes with Algoliptin verses Standard Care).

במחקר נכללו 5,380 נבדקים עם גיל ממוצע של 61 שנים, מתוכם 32% היו נשים. תוצאות המחקר הדגימו כי מטופלים עם RDW גבוה היו בעיקר מבוגרים יותר, עם סוכרת למשך זמן רב יותר, ריבוי של תחלואה צולבת וברוב המקרים הם היו נשים. RDW של מעל 16.1% (גם בבסיס וגם לפי זמן מעודכן) נמצא קשור באופן עצמאי לתוצאים העיקריים של המחקר; MI לא קטלני, שבץ מוחי לא קטלני או מוות מאירוע קרדיו-וסקולרי (יחס סיכונים מתוקנן ומעודכן לפי זמנים של 1.36, רווח בר-סמך של 95%, 1.16-1.61; p<0.001), תמותה מכל סיבה (יחס סיכונים מתוקנן ומעודכן לפי זמנים של 2.01, רווח בר-סמך של 95%, 1.6-2.53; p<0.001) כמו גם תמותה מסיבה שאיננה אירוע לבבי (יחס סיכונים מתוקנן ומעודכן לפי זמנים של 2.67, רווח בר-סמך של 95%, 1.72-4.15; p<0.001). ל-RDW היה קשר נמוך עד בינוני לרמות המוגלובין וסמנים בדם המסמנים דלקת, אפופטוזיס, פיברוזיס ובצקת. טיפול עם אלוגליפטין לא השפיע על ערכי RDW.

מסקנת החוקרים הייתה כי RDW מהווה סמן של חומרת מחלה ומקושרת למגוון תוצאים עגומים הכוללים בין היתר תמותה מסיבות לבביות ולא-לבביות. RDW נמצא קשור ברמה נמוכה לסמני דלקת, אפופטוזיס, פיברוזיס ובצקת וערכיו לא הושפעו מטיפול עם אלוגליפטין, במהלך תקופת המחקר.

מקור: 

João Pedro Ferreira, et al. (2021) “Red cell distribution width in patients with diabetes and myocardial infarction: An analysis from the EXAMINE trial” Diabetes, Obesity and Metabolism, July 2021. Vol 23, Issue 7, p. 1580-1587. doi.org/10.1111/dom.14371

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת סוג 2,  כדוריות דם אדומות,  סמני דלקת
תגובות