סמגלוטייד

מחקר רחב היקף: התמדה בטיפול עם סמגלוטייד וההיענות בחולי סוכרת

ממצאים מהעולם האמיתי בארה"ב: התמדה בטיפול עם סמגלוטייד לעומת אגוניסטים אחרים לקולטן-GLP-1

11.11.2021, 11:13

מחקרי ה-SUSTAIN הדגימו כי סמגלוטייד יעילה ובטוחה יותר מאשר תרופות אגוניסטיות אחרות לקולטן ל-GLP-1 כדוגמת דולוגלוטייד, לירגלוטייד ואקסנטייד. מחקר שתוצאותיו פורסמו בכתב העת Diabetes Therapy בחן את ההיענות וההתמדה של חולי סוכרת סוג 2 לטיפול עם סמגלוטייד לעומת אגוניסטים אחרים לקולטן ל-GLP-1 במסגרת ה"עולם האמיתי".

התמדה בטיפול הוערכה על ידי עקומות קפלן-מאייר ומודל סיכונים יחסיים על שם cox והיענות הוערכה על ידי שיעור הימים שבהם התרופה נלקחה (proportion of days covered-PDC) ושיעור החולים עם PDC הגבוה מ-80% עבור כל תרופה.

במחקר הוכללו באופן רטרוספקטיבי 56,715 חולים מתוך מאגר מידע גדול בארה"ב. 3,279 מהמשתתפים קיבלו סמגלוטייד, 27,891 דולוגלוטייד, 17,186 לירגלוטייד ו-8,359 אקסנטייד. המשתתפים שקיבלו סמגלוטייד נטו להיות צעירים יותר לעומת המשתתפים שקיבלו את התרופות האחרות.

במחקר נמצא כי ההתמדה בטיפול לאחר 360 ימים היתה גבוהה באופן מובהק בקרב המשתתפים שקיבלו סמגלוטייד ועמדה על 67% לעומת 56% בקבוצת הדולוגלוטייד, 40.4% בקבוצת הלירגלוטייד ו-35.5% בלבד בקבוצת האקסנטייד (p<0.001 עבור כל ההשוואות).

הסיכוי שמשתתף יפסיק ליטול תרופה היה הנמוך ביותר בקבוצת הסמגלוטייד מכל התרופות שנבדקו: משתתפים שקיבלו דולוגלוטייד היו עם סיכוי של פי 1.22 להפסיק טיפול לעומת משתתפים שקיבלו סמגלוטייד. זאת, בעוד שמשתתפים שקיבלו לירגלוטייד ואקסנטייד היו עם סיכוי פי 1.8 ו-2.12, בהתאמה, להפסיק טיפול לעומת משתתפים שקיבלו סמגלוטייד.

שיעור ההיענות לסמגלוטייד לאחר 360 ימים היה 39.1% לעומת 30.0% בקבוצת הלירגלוטייד (p=0.02). שיעור ההיענות לדולוגלוטייד היה גבוה מספרית מאשר שיעור ההיענות לסמגלוטייד ועמד על 43.2% (לעומת 39.1%; p=0.45) אך הפרש זה לא היה מובהק סטטיסטית.

החוקרים מסכמים כי ההתמדה בטיפול עם סמגלוטייד גבוהה באופן מובהק לעומת ההתמדה בטיפול עם תרופות אחרות מאותה משפחה בעוד שההיענות לטיפול היתה דומה בין התרופות השונות או גבוהה בקרב משתתפים שקיבלו סמגלוטיייד. ממצאים אלה, בשילוב עם ממצאים ממחקרים קליניים אחרים, תומכים בסמגלוטייד כטיפול הבחירה בסוכרת סוג 2 מבין התרופות האגוניסטיות לקולטן ל-GLP-1.

מקור: 

Uzoigwe C, Liang Y, Whitmire S, Paprocki Y. Semaglutide Once-Weekly Persistence and Adherence Versus Other GLP-1 RAs in Patients with Type 2 Diabetes in a US Real-World Setting. Diabetes Ther. 2021 Apr 10. doi: 10.1007/s13300-021-01053-7. Epub ahead of print. PMID: 33837922.

נושאים קשורים:  סמגלוטייד,  סוכרת סוג 2,  התמדה בטיפול,  מחקרים,  חודש המודעות לסוכרת