6min

יפה שעה אחת קודם: המקום של סמגלוטייד בטיפול בסוכרת סוג 2

פרופ' אריאל רוגין, מנהל מערך הלב, מרכז רפואי הלל יפה

נושאים קשורים:  6min,  פרופ' אריאל רוגין