מחקרים

התועלת הקרדיווסקולרית באגוניסטים ל-GLP-1 קשורה לירידה ב-HbA1c

התוצאים הקרדיווסקולריים והכלייתיים המשופרים בעקבות טיפול עם אגוניסטים ל-GLP-1 משויכים להשפעת הטיפול על ערך ההמוגלובין המסוכרר, ולא בעקבות הירידה במשקל

במחקר אשר ממצאיו פורסמו בכתב העת 'Diabetes, Obesity and Metabolism', מטרת החוקרים הייתה להעריך את התוצאים הקרדיווסקולריים והכלייתיים של אגוניסטים לקולטנים ל-1-GLPי(GLP-1 RA), ואת הקשר בין התוצאים הללו לבין ערך ההמוגלובין המסוכרר (HbA1c) או ירידה במשקל.

החוקרים סרקו את מסדי הנתונים PubMed/MEDLINE,יEMBASE ו -CENTRAL אחר מחקרים אקראיים ומבוקרי אינבו על GLP-1 RA, המדווחים על אירועים קרדיווסקולריים משמעותיים (MACE, המורכבים מתמותה קרדיווסקולרית, שבץ מוחי ואוטם שריר הלב) כתוצא ראשוני. החוקרים ערכו אנליזת מטא-רגרסיה של התוצאים הראשוניים והשניוניים עם HbA1c או ירידה במשקל, ומטא-אנליזה עם מודל להשפעות אקראיות לתוצאים הללו.

החוקרים אספו נתונים של 60,800 מטופלים מתוך שמונה מחקרים אשר תאמו את הקריטריונים (ELIXA, LEADER, SUSTAIN-6, EXSCEL, HARMONY, PIONEER 6, REWIND ו-AMPLITUDE-O). טיפול עם GLP-1 RA הפחית את ה-MACE (יחס סיכונים 0.86; רווח בר-סמך של 95% 0.80-0.93; P < .001) ואת התוצאים השניוניים, הכוללים תוצא כלייתי מרוכב (0.80; 0.73-0.87; P < .001). באנליזת מטא-רגרסיה נמצא כי כל הפחתה של 1% ב-HbA1c נקשרה עם ירידה של 26% ו-35% בלוגריתם של היחס הסיכונים ל-MACEי(P = .044; R2 = 0.65) ובתוצא הכלייתי המרוכב (P = .040; R2 = 0.85), בהתאמה. עם זאת, ירידה במשקל לא נקשרה עם כל תוצא שהוא, כולל MACEי(P = .390).

לסיכום, ההפחתה בערך ה-HbA1c, ולא הירידה במשקל, נקשרה עם תוצאים קרדיווסקולריים וכלייתיים. שיעור הפחתת ה-HbA1c עשוי להעיד על התועלת הקרדיווסקולרית והכלייתית כתוצאה מטיפול עם אגוניסטים לקולטנים ל-1-GLP.

מקור:

Yoshiji S, Minamino H, Tanaka D, Yamane S, Harada N, Inagaki N. Effects of glucagon-like peptide-1 receptor agonists on cardiovascular and renal outcomes: A meta-analysis and meta-regression analysis. Diabetes Obes Metab [Internet] 2022 ;24(6).

נושאים קשורים:  מחקרים,  אגוניסט לקולטן GLP-1,  תחלואה קרדיווסקולרית,  סוכרת סוג 2,  המוגלובין מסוכרר
תגובות