מחקרים

המוגלובין מסוכרר ככלי לניבוי מחלת עורקים כליליים חמורה בחולי סוכרת

בחולי סוכרת סוג 2 עם מחלת עורקים כליליים נמצא כי ערכים גבוהים חוזרים של HbA1c נקשרו עם סיכון מוגבר להתפתחות של מחלת עורקים כליליים בדרגה חמורה

מחלת לב כלילית (CHD: Coronary heart disease) היא לא רק סיבוך מאקרווסקולרי של סוכרת סוג 2 (T2DM). תחלואה קרדיווסקולרית (CVD) מהווה את אחד מהגורמים המובילים לתמותה בקרב חולי T2DM. הפחתת הסיכון לאירועים קרדיווסקולריים חמורים (MACE) חיונית לצורך טיפול בחולים עם CHD.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Diabetology & Metabolic Syndrome', מטרת החוקרים הייתה לבדוק את ההשפעה של השליטה הגליקמית על החומרה של CHD ועל הסיכון ל- 3-point MACEי(3p-MACE) בחולים עם T2DM ו-CHD.

לצורך כך, החוקרים מסין ערכו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי, במסגרתו נאספו 681 חולי T2DM ו-CHD אשר אושפזו בבית החולים השני של אוניברסיטת Nanchang בין אוקטובר 2017 לאוקטובר 2021. במחקר השתתפו לבסוף 300 חולים בסך הכל. החוקרים העריכו את חומרת ה- CHD בחולים, והתוצא הראשוני של המחקר הוגדר כ-3-point major adverse cardiovascular eventי(3p-MACE), אשר תועד במהלך המעקב. החוקרים השתמשו באנליזת רגרסיה לוגיסטית על מנת להעריך את המתאם בין ההמוגלובין המסוכרר בבסיס המחקר (b-HbA1c) לבין חומרת ה-CHD. לצורך הערכת ההשפעה של רמות ה-b-HbA1c וה-HbA1c כפי שנמדד במעקב (f-HbA1c) על הסיכון ל-3p-MACE, החוקרים השתמשו ברגרסיית קוקוס.

מתוצאות המחקר עולה כי ה-b-HbA1c נמצא בקורלציה חיובית עם חומרת ה-CHDי(r = 0.207, p = 0.001), וכי מטופלים עם b-HbA1c > 9% היו בעלי סיכוי גבוה יותר לסבול מ-CHD חמורה. יחסי הסיכונים ל- b-HbA1c ו-f-HbA1c על הסיכון ל-3p-MACE היו 1.24 (רווח בר-סמך של 95% 0.94-1.64; p = 0.123) ו-1.32 (רווח בר-סמך של 95% p = 0.036; 1.02-1.72), בהתאמה. לחולים עם f-HbA1c ≥8.6% היה סיכון גבוה יותר ל-3p-MACE מאשר חולים עם f-HbA1c < 8.6% (יחס הסיכונים 1.79; רווח בר-סמך של 95% 1.16-2.79; p = 0.009).

לסיכום, ממצאי החוקרים מדגימים כי בחולים עם T2DM ו-CHD, ה- b-HbA1c היה גורם מנבא בלתי תלוי ל-CHD חמורה. בנוסף, נמצא כי ה- f-HbA1c היה גורם מנבא בלתי תלוי ל-3p-MACE, וכי רמת f-HbA1c מתחת ל-8.6% הפחיתה באופן מובהק את הסיכון ל-3p-MACE.

מקור:

Jiao, X., Zhang, Q., Peng, P. et al. HbA1c is a predictive factor of severe coronary stenosis and major adverse cardiovascular events in patients with both type 2 diabetes and coronary heart disease. Diabetol Metab Syndr 15, 50 (2023). https://doi.org/10.1186/s13098-023-01015-y

נושאים קשורים:  מחקרים,  המוגלובין מסוכרר,  תחלואה קרדיווסקולרית,  מחלת עורקים כליליים,  סוכרת סוג 2
תגובות