מחקרים

ירידה במשקל נקשרה עם שיפור בגורמי הסיכון הקרדיו-מטבוליים של חולי סוכרת

בחולים עם סוכרת והשמנת יתר אשר הפחיתו ממשקלם הראו ירידה בערכי ההמוגלובין המסוכרר, שיפור בפרופיל השומנים ושכיחות נמוכה יותר של נפרופתיה סוכרתית לאחר עשור מעת השינוי במשקל

התערבות אינטנסיבית באורח החיים (ILI: Intensive lifestyle intervention) הובילה להפחתה מובהקת בשכיחות של סוכרת ושיפרה גורמי סיכון קרדיווסקולריים רבים. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'BMJ Open Diabetes Research & Care', החוקרים העריכו את ההשפעות ארוכות הטווח של ILI על גורמי סיכון קרדיו-מטבוליים וסיבוכים מיקרו-וסקולריים ומאקרו-וסקולריים בקרב חולי סוכרת בפרקטיקה הקלינית במתאר עולם אמיתי (real-world).

במסגרת המחקר נאספו 129 חולי סוכרת עם השמנת יתר שנכללו במודל תרגומי (translational model) של ILI בן 12 שבועות בסך הכל. לאחר שנה, החוקרים חילקו את המשתתפים לקבוצה A, אשר שמרה על ירידה של פחות מ-7% במשקלם (n=61, 47.7%), וקבוצה B, ששמרה על ירידה במשקל של ≥7% (n=67, 52.3%). החוקרים המשיכו לעקוב אחר המשתתפים למשך 10 שנים.

מתוצאות המחקר עולה כי הקבוצה הכוללת איבדה בממוצע 10.8±4.6 קילוגרמים (-9.7%) לאחר 12 שבועות ושמרה על ירידה ממוצעת במשקל של 7.7±10 קילוגרמים (-6.9%) לאחר 10 שנים. קבוצה A שמרה על ירידה של 4.3±9.5 קילוגרמים לאחר 10 שנים (-4.3%), וקבוצה B שמרה על ירידה של 10.8±9.3 קילוגרמים (-9.3%) לאחר 10 שנים (p<0.001 בין הקבוצות). בקבוצה A נמצא כי ערך ההמוגלובין המסוכרר (A1c) ירד מ-7.5±1.3% ל-6.7±0.9% לאחר 12 שבועות, אך בהמשך עלה ל-7.7±1.4% לאחר שנה ול-8.0±1.9% לאחר 10 שנים. בקבוצה B נצפתה ירידה של ה- A1c מ-7.4±1.2% ל-6.4±0.9% לאחר 12 שבועות, ובהמשך הערך עלה ל-6.8±1.2% לאחר שנה ול-7.3±1.5% לאחר 10 שנים (p<0.05 בין הקבוצות).

עוד עולה מתוצאות החוקרים כי חולים אשר שמרו על הירידה במשקלם בהיקף של 7% או יותר לאחר שנה מההתערבות היו בסיכון נמוך יותר ב-68% להתפתחות של נפרופתיה למשך עד עשור לאחר מכן, בהשוואה לחולים אשר שמרו על ירידה של פחות מ-7% במשקלם (יחס סיכונים מתוקנן לקבוצה B: 0.32, רווח בר-סמך של 95% 0.11,0.9; p=0.007)

לסיכום, במחקר שנערך במתאר עולם אמיתי נצפו חולי סוכרת אשר שמרו על הירידה במשקלם למשך עד עשור מעת שעברו התערבות אינטנסיבית באורח החיים. ירידה מתמשכת במשקל נקשרה עם ירידה מובהקת ב-A1c לאחר 10 שנים וכן עם שיפור בפרופיל השומנים. כמו כן, בחולים אשר לאחר שנה שמרו על ירידה במשקלם בשיעור של ≥7% נצפתה שכיחות נמוכה יותר של נפרופתיה סוכרתית לאחר עשור.

מקור:

Tomah S, Zhang H, Al-Badri M, et al. Long-term effect of intensive lifestyle intervention on cardiometabolic risk factors and microvascular complications in patients with diabetes in real-world clinical practice: a 10-year longitudinal study. BMJ Open Diabetes Research and Care 2023;11:e003179. doi: 10.1136/bmjdrc-2022-003179

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת,  ירידה במשקל,  בטיחות קרדיווסקולרית,  אורח חיים,  נפרופתיה,  השמנת יתר
תגובות