מחקרים

מדד הטריגליצרידים-גלוקוז ככלי לניבוי הצורך ברה-וסקולריזציה

מדד הטריגליצרידים-גלוקוז מאפשר לנבא את הסיכון לרה-וסקולריזציה בקרב חולי סוכרת סוג 2 עם היסטוריה של התערבות כלילית מלעורית

בדיקת רמות גלוקוז בדם (אילוסטרציה)
בדיקת רמות גלוקוז בדם (אילוסטרציה)

מדד הטריגליצרידים-גלוקוז (TyG), היכול לשמש כסמן חלופי להערכת תנגודת לאינסולין, נקשר באופן בלתי תלוי עם חומרת הנגעים בעורקים הכליליים וכן עם הפרוגנוזה של מחלת לב כלילית. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Cardiovascular Diabetology', מטרת החוקרים הייתה לבדוק את הקשר בין מדד ה-TyG לבין רה-וסקולריזציה (revascularization) בקרב חולי סוכרת סוג 2 (T2DM) בשל התקדמות של נגעים או בשל Stent restenosisי(ISR) לאחר שעברו התערבות כלילית מלעורית (PCI: percutaneous coronary intervention).

בקריטריוני ההכללה למחקר עמדו בסך הכל 633 חולים, אשר חולקו לשלוש קבוצות על סמך השלישים של מדד ה-TyG. התוצא הראשוני היה רה-וסקולריזציה עקב התקדמות של נגעים או ISR. תמותה מכל סיבה הוגדרה כאירוע הסיכון המתחרה. החוקרים ערכו בשלבים (stepwise) אנליזת סיכון מתחרה ורגרסיית קוקס לניבוי רה-וסקולריזציה, וערכו תקנון למשתנים על מנת להפוך את יחס הסיכונים, יחס הסיכונים התת חלוקתי (subdistribution hazard ratio) ורווח בר-סמך של 95% לעקביים יותר לפני השימוש, לצורך התאמת מודל הסיכון מרובה המשתנים.

לצורך הערכת יכולת הניבוי של מדד ה-TyG החוקרים השתמשו במספר מדדים, כולל עקומת ROC, מבחן יחס הנראות (likelihood ratio test), Akaike’s information criteria, category-free continuous net reclassification improvement (cNRI > 0) ו-integrated discrimination improvementי(IDI). אימות פנימי נערך באמצעות bootstrapping עם 1,000 דגימות חוזרות.

במהלך תקופת מעקב חציונית של 18.33 חודשים, 64 (10.11%) מטופלים עברו רה-וסקולריזציה, כולל 55 מקרים על רקע התקדמות הנגע ו-9 מקרים של restenosis בתומכן. לאחר תקנון לאירועי סיכון מתחרה נמצא כי מדד ה-TyG נקשר באופן בלתי תלוי עם סיכון גבוה יותר לרה-וסקולריזציה (יחס הסיכונים התת חלוקתי 1.4345, רווח בר-סמך של 95% 1.1458–1.7959, P = 0.002). מבחן יחס הנראות וה-Akaike’s information criteria הדגימו כי מדד ה-TyG מוביל לשיפור מובהק של היכולת הפרוגנוסטית.

עוד עולה מתוצאות החוקרים כי הוספת מדד ה-TyG שיפרה את היכולת של מודל הסיכון המבוסס בניבוי פעולות חוזרות של רה-וסקולריזציה, כפי שמצוין ב-C-index של 0.759 (רווח בר-סמך של 95% 0.724–0.792,P < 0.01) עם cNRI > 0 של 0.170 (רווח בר-סמך של 95% 0.023–0.287,P < 0.05) ו-IDI של 0.024 (רווח בר-סמך של 95% 0.009–0.039, P = 0.002). תוצאות אלו נותרו עקביות כאשר המודלים המכילים את מדד ה-TyG אוששו באמצעות bootstrap validation method.

לסיכום, ממצאי החוקרים מדגישים את הפוטנציאל של מדד ה-TyG כמנבא לפעולות חוזרות של רה-וסקולריזציה. כמו כן, ניכר כי התקדמות הנגעים מהווה את הגורם העיקרי לפעולות חוזרות אלו, ולא מקרי היצרות בתומכן. החוקרים מוסיפים כי שילוב מדד ה-TyG במודלים לניבוי סיכונים עשוי להועיל בריבוד מדויק יותר, ובמטרה לשפר את הפרוגנוזה של החולים.

מקור:

Chen, Q., Xiong, S., Zhang, Z. et al. Triglyceride-glucose index is associated with recurrent revascularization in patients with type 2 diabetes mellitus after percutaneous coronary intervention. Cardiovasc Diabetol 22, 284 (2023). https://doi.org/10.1186/s12933-023-02011-2

נושאים קשורים:  מחקרים,  טריגליצרידים,  גלוקוז,  סוכרת סוג 2,  התערבות כלילית מלעורית
תגובות