מחקרים

אגוניסטים ל-GLP-1 נקשרים עם תוצאים טובים יותר מאשר מעכבי DPP-4

בהשוואה לטיפול עם מעכבי DPP-4, חולי סוכרת אשר טופלו עם אגוניסטים ל-GLP-1 הראו סיכון נמוך יותר לשבץ ולאוטם שריר הלב, והטיפול עם GLP-1 היה כרוך בפחות עלויות בריאות

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Cardiovascular Diabetology' מטרת החוקרים הייתה להשוות את משך הזמן עד להיארעות של תוצאים קליניים קרדיווסקולריים, ניצול משאבי בריאות (HCRU: health care resource utilization) ועלויות בריאות בקרב מבוגרים המקבלים טיפול חדש עם אגוניסטים לקולטנים ל-Glucagon-like peptide-1י(GLP-1 RAs) הניתן פעם בשבוע (OW) לעומת אלו המטופלים עם dipeptidyl peptidase-4 inhibitorsי(DPP-4is).

כרקע לכך, החוקרים מציינים כי GLP-1 RAs הם בעלי יתרונות קרדיווסקולריים מוכחים, ומומלצים כטיפול לחולי סוכרת סוג 2 (T2D) עם תחלואה קרדיווסקולרית טרשתית (ASCVD: atherosclerotic cardiovascular disease). עם זאת, מעטות הן העדויות עולם אמיתי המשוות בין ההשפעות של GLP-1 RAs OW לבין DPP-4is.

כעת, החוקרים ערכו מחקר עוקבה תצפיתי (1/1/2017–9/30/2021) במסגרתו השתמשו במידע מה-Optum Clinformatics® Data Mart על מנת להשוות את משך הזמן עד להיארעות של שבץ איסכמי, אוטם שריר הלב (MI), או רכיביהם, וכן את ה-AHCRU מכל סיבה וזה הקשור ל-ASCVD והעלויות הרפואיות בקרב חולי T2D ו-ASCVD שהחלו טיפול עם OW GLP-1 RA ו-DPP-4is. מאפייני הבסיס אוזנו תוך שימוש בהסתברות הפוכה לשקלול הטיפול, והחוקרים ערכו אנליזות שרידות על מנת להשוות את הסיכונים במהלך החשיפה.

מתוצאות החוקרים עולה כי חולים אשר טופלו עם OW GLP-1 RA (N משוקלל =  25,287) הראו סיכון נמוך יותר ב-26%, 22% ו-24% לשבץ איסכמי, MI, ורכיביהם, בהתאמה, בהשוואה לאלו שטופלו עם DPP-4i (N משוקלל = 39,684; all P < 0.01). בנוסף, החוקרים הדגימו כי בהשוואה לחולים אשר טופלו עם DPP-4i, עלויות האשפוז הקשורות ל-ASCVD והאשפוזים מכל סיבה בקרב חולים שטופלו עם OW GLP-1 RA היו נמוכות יותר ב-25% וב-26%, העלויות הרפואיות הקשורות ל-ASCVD והעלויות מכל סיבה היו נמוכות יותר ב-19% וב-23%, שיעורי האשפוזים הקשורים ל-ASCVD והאשפוזים מכל סיבה היו נמוכים יותר ב-23% ו-27%, שיעורי הביקורים במרפאות החוץ הקשורים ל-ASCVD ואלו מכל סיבה היו נמוכים יותר ב-13% וב-8%, ושיעורי הביקורים מכל סיבה במחלקה לרפואה דחופה היו נמוכים יותר ב-8% (all P < 0.01).

לסיכום, ממצאי החוקרים מדגימים כי בקרב מבוגרים חולי סוכרת סוג 2 ו-ASCVD, טיפול עם GLP-1 RAs הניתן פעם בשבוע, בהשוואה לטיפול עם מעכבי DPP4, נקשר עם סיכונים נמוכים יותר לשבץ ול-MI. כמו כן, נמצא כי הטיפול עם GLP-1RA נקשר עם ניצול נמוך יותר של משאבי הבריאות וכן עם עלויות רפואיות קטנות יותר.

מקור:

Tan, X., Liang, Y., Rajpura, J.R. et al. Once-weekly glucagon-like peptide-1 receptor agonists vs dipeptidyl peptidase-4 inhibitors: cardiovascular effects in people with diabetes and cardiovascular disease. Cardiovasc Diabetol 22, 319 (2023). https://doi.org/10.1186/s12933-023-02051-8

נושאים קשורים:  מחקרים,  אגוניסטים ל-GLP1,  סוכרת,  אוטם שריר הלב,  עלויות טיפול
תגובות