מחקרים

ניבוי תוצאים קרדיווסקולריים בחולים לאחר צנתור

בחולים שעברו התערבות כלילית מלעורית מוצלחת לטיפול בחסימות כליליות מלאות כרוניות נמצא כי מדד הטריגליצרידים-גלוקוז מאפשר לנבא אירועים כגון תמותה, שבץ, ואוטם חוזר

צנתור לב. אילוסטרציה

מדד הטריגליצרידים-גלוקוז (TyG) נמצא בשימוש נרחב לצורך ניבוי תוצאים קרדיווסקולריים. עם זאת, עדיין לא ברור האם ל-TyG ישנה משמעות פרוגנוסטית בחולים עם חסימות כליליות מלאות כרוניות (CTO: chronic total occlusions).

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Cardiovascular Diabetology' מטרת החוקרים הייתה להעריך את דיוק הניבוי ואת הערך הפרוגנוסטי של TyG בחולים לאחר התערבות כלילית מוצלחת (PCI) עבור CTO.

לצורך כך, החוקרים אספו בסך הכל 331 חולים עוקבים עם ≥ 1 CTO-PCI מוצלחת, וכן אספו את נתוניהם הבסיסיים והאנגיוגרפיים של החולים. משך המעקב נע בין 32 ל-79 חודשים, עם חציון של 44 חודשים וטווח בין-רבעוני של 39 עד 67 חודשים. התוצא הראשוני שנמדד היה התרחשות של major adverse cardiac and cerebrovascular events (MACCE), כולל תמותה, רה-וסקולריזציה של כלי הדם (target vessel revascularization), אוטם חוזר של שריר הלב, ושבץ.

מתוצאות החוקרים עולה כי לאחר תיקנון למשתני לוואי, אנליזת רגרסיית קוקס מרובת משתנים הדגימה כי ה-TyG נשאר מובהק סטטיסטית, ללא קשר להיותו משתנה רציף או קטגורי. במודל הרגרסיה המתוקנן חלקית נמצא כי יחס הסיכונים (רווח בר-סמך של 95%) עבור MACCE היה 2.54 (1.12-5.79) ב-tertile 3, ו-1.61 (1.22-2.12) לכל עליית סטיית תקן ב-TyG. כמו כן, אנליזת השרידות Kaplan-Meier הדגימה הפרשים מובהקים בשיעורי השרידות ללא MACCE על פני ה-tertiles של TyG, כפי שנמצא ב-log-rank testי(p = 0.001). אנליזת ROC נערכה לצורך הערכת יכולת הניבוי של TyG עבור MACCE, והדגימה AUC של 0.677.

לסיכום, תוצאות החוקרים מצביעות על כך שמדד ה-TyG הדגים יכולות ניבוי בלתי תלויות עבור MACCE בחולים שעברו CTO-PCI מוצלחת. החוקרים מוסיפים כי ממצאיהם מצביעים על כך של-TyG יש את הפוטנציאל ככלי רב ערך בריבוד סיכונים וזיהוי החולים העשויים להפיק תועלת בעקבות התערבות מוקדמת בניהול של CTO.

מקור:

Yang, Y., Ma, M., Zhang, J. et al. Triglyceride-glucose index in the prediction of clinical outcomes after successful recanalization for coronary chronic total occlusions. Cardiovasc Diabetol 22, 304 (2023). https://doi.org/10.1186/s12933-023-02037-6

נושאים קשורים:  מחקרים,  טריגליצרידים,  גלוקוז,  התערבות כלילית מלעורית,  מחלת עורקים כליליים
תגובות