מחקרים

מדד הטריגליצרידים-גלוקוז נקשר עם יתר לחץ דם לא מאוזן

ערכים מוגברים של מדד הטריגליצרידים-גלוקוז, סמן חלופי לתנגודת לאינסולין, נקשרו באופן חיובי עם המצאות של יתר לחץ דם לא מאוזן ועם נוקשות עורקים

בדיקת לחץ דם. צילום: שאטרסטוק

המתאם בין תנגודת לאינסולין (IR) לבין יתר לחץ דם הודגם במחקרים שנערכו בעבר. עם זאת, עדיין לא ברור מהו הקשר בין אינדקס הטריגליצרידים-גלוקוז (TyG), סמן חלופי אמין של IR, לבין יתר לחץ דם לא מאוזן ונוקשות עורקים בקרב אנשים עם יתר לחץ דם.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Cardiovascular Diabetology' מטר החוקרים הייתה לבדוק את הקשר בין אינדקס ה-TyG וסמני IR אחרים לבין יתר לחץ דם לא מאוזן ונוקשות עורקים בקרב מבוגרים מארצות הברית המאובחנים עם יתר לחץ דם.

לצורך כך, החוקרים אספו 8,513 מבוגרים שאובחנו עם יתר לחץ דם מתוך ה-National Health and Nutrition Examination Survey 1999-2018. התוצא הראשוני של המחקר היה נוקשות עורקים (המיוצגת עם estimated pulse wave velocity, ePWV) ויתר לחץ דם לא מאוזן. החוקרים השתמשו במודל רגרסיה לוגיסטית, אנליזת תתי-קבוצות, restricted cubic spine ו-smooth curve fitting curve לצורך הערכת הקשר בין סמני IR לבין יתר לחץ דם לא מאוזן ונוקשות עורקים באוכלוסיית המחקר.

מתוצאות החוקרים עולה כי מתוך כלל המשתתפים, ההימצאות הכוללת של יתר לחץ דם לא מאוזן הייתה 54.3%. לאחר תיקנון לכל משתני הלוואי הפוטנציאליים, בהשוואה לרביעון (quartile) הראשון של מדד ה-TyG, הסיכון ליתר לחץ דם לא מאוזן עלה בכ-28% ו-49% עבור המשתתפים ברביעון השלישי (יחס הסיכויים, 1.28; רווח בר-סמך של 95%, 1.06-1.52) וברביעון הרביעי (יחס הסיכויים, 1.49; רווח בר-סמך של 95%, 1.21-1.89) של מדד TyG, בהתאמה.

עוד עולה מתוצאות החוקרים כי יחס הסיכויים גבוה יותר של מדד ה- TyG נצפה בקרב משתתפים שנטלו תרופות להורדת לחץ הדם [רביעון רביעי לעומת רביעון ראשון (יחס הסיכויים, 2.03; רווח בר-סמך של 95%, 1.37-3.11). בנוסף, החוקרים בדקו את הקשר הפוטנציאלי בין מדד ה-TyG לבין נוקשות עורקים, והדגימו כי מדד זה נקשר באופן מובהק עם נוקשות עורקים מוגברת (β ל-ePWV,י0.04; רווח בר-סמך של 95% 0.00-0.08;P = 0.039). עם זאת, החוקרים מציינים כי סמן ה-IR המסורתי HOMA-IR לא הדגים מתאם חיובי מובהק ליתר לחץ דם לא מאוזן, וכך גם לנוקשות עורקים, בקרב מבוגרים מארצות-הברית המאובחנים עם יתר לחץ דם.

לסיכום, ממצאי החוקרים הדגימו כי ערכים מוגברים של מדד ה-TyG נקשרו באופן חיובי עם ההימצאות של יתר לחץ דם לא מאוזן ועם נוקשות עורקים בקרב מבוגרים מארצות הברית המאובחנים עם יתר לחץ דם.

מקור:

Tan, L., Liu, Y., Liu, J. et al. Association between insulin resistance and uncontrolled hypertension and arterial stiffness among US adults: a population-based study. Cardiovasc Diabetol 22, 311 (2023). https://doi.org/10.1186/s12933-023-02038-5

נושאים קשורים:  מחקרים,  יתר לחץ דם,  נוקשות עורקים,  טריגליצרידים,  גלוקוז,  תנגודת אינסולין
תגובות