מחקרים

יחס היפרגליקמיה בעקה נקשר עם הפרוגנוזה בחולי סוכרת ואי ספיקת לב

חולי סוכרת אשר אושפזו בשל אי ספיקת לב בלתי מפוצה ונמצאו עם ירידה או עלייה ביחס ההיפרגליקמיה בעקה (סטרס) הראו פרוגנוזה ירודה יותר לטווח הארוך

בדיקת רמת סוכר (צילום: אילוסטרציה)

הקשר בין היפרגליקמיה בעקה (סטרס) לבין פרוגנוזה לטווח הארוך בחולי אי ספיקת לב חריפה ובלתי מפוצה (ADHF: acute decompensated heart failure) אינו ידוע. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Cardiovascular Diabetology' מטרת החוקרים הייתה לבדוק את הקשרים בין היפרגליקמיה בעקה לבין שיעורי התמותה והאשפוזים החוזרים בחולי ADHF וסוכרת.

במסגרת המחקר נאספו 1,904 חולי ADHF רצופים, כאשר 780 מתוכם אובחנו עם סוכרת. היפרגליקמיה בעקה הוערכה באמצעות יחס ההיפרגליקמיה בעקה (SHR: stress hyperglycemia ratio), אשר חושב לפי הנוסחה הבאה:

SHR = admission blood glucose/[(28.7 × HbA1c%) – 46.7].

כלל הנבדקים עם סוכרת ו-ADHF חולקו לשברונים (quintiles) לפי ה-SHR.

התוצא הראשוני של המחקר היה תמותה מכל סיבה לאורך מעקב של 3 שנים. התוצאים השניוניים היו תמותה קרדיווסקולרית (CV) ואשפוז חוזר בשל אי ספיקת לב (HF) במהלך שלושת שנות המעקב. החוקרים השתמשו במודל הסיכונים הפרופורציונליים של קוקס ובאנליזת restricted cubic spline על מנת לבדוק את הקשר בין ה-SHR לבין התוצאים בחולי ADHF וסוכרת. כמו כן, החוקרים ערכו אנליזות נוספות על מנת לבחון את הקשרים בין SHR לבין התוצאים בחולי אי ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור (HFpEF) ואי ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוד (HFrEF).

מתוצאות החוקרים עולה כי במהלך תקופת מעקב חציונית של 3.24 שנים אירעו בסך הכל 169 מקרי תמותה מכל סיבה. אנליזת Restricted cubic spline הציע קשר בצורת U בין ה-SHR לבין שיעורי התמותה והאשפוזים החוזרים. אנליזת שרידות של Kaplan–Meier הראתה כי שיעור התמותה הנמוך ביותר היה בשברון השני (P = 0.0028). מטופלים שסווגו בטווח הגבוה ביותר (שברון 5) של ה-SHR, בהשוואה לאלו בשברון השני, הראו את הפגיעות הגדולה ביותר לתמותה מכל סיבה (יחס הסיכונים 2.76, רווח בר-סמך של 95% 1.63-4.68), תמותה CV (יחס הסיכונים 2.81, רווח בר-סמך של 95%, (1.66-4.75 וכן את השיעור הגבוה ביותר של אשפוזים חוזרים בשל HF (יחס הסיכונים 1.54, רווח בר-סמך של 95%, 1.03-2.32).

עוד עולה מתוצאות החוקרים כי חולים בטווח הנמוך ביותר (השברון הראשון) של SHR הראו גם כן סיכונים מוגברים באופן מובהק לתמותה מכל סיבה (יחס הסיכונים 2.33, רווח בר-סמך של 95% 1.35-4.02) ותמותה קרדיווסקולרית (יחס הסיכונים 2.32, רווח בר-סמך של 95% 1.35-4.00). אנליזות נוספות הצביעו על כך שהקשר בצורת U בין ה-SHR ובין התמותה נשאר מובהק הן בחולי HFpEF והן בחולי HFrEF.

לסיכום, ממצאי החוקרים מעידים על כך שהן SHR מוגבר והן SHR מופחת מצביעים על פרוגנוזה שאינה חיובית בטווח הארוך בקרב חולי ADHF וסוכרת.

מקור:

Zhou, Q., Yang, J., Wang, W. et al. The impact of the stress hyperglycemia ratio on mortality and rehospitalization rate in patients with acute decompensated heart failure and diabetes. Cardiovasc Diabetol 22, 189 (2023). https://doi.org/10.1186/s12933-023-01908-2

נושאים קשורים:  מחקרים,  היפרגליקמיה,  סוכרת,  אי ספיקת לב,  אשפוזים חוזרים,  עקה
תגובות